Over mij

Harry P.A. van de Water woont en werkt in Trondheim (Noorwegen)

Ik ben geboren in Boskoop en studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Als arts werkte ik aanvankelijk  in ziekenhuizen en de basisgezondheidszorg. Vervolgens specialiseerde ik mij in de sociale gezondheidszorg en epidemiologie. Vele jaren lang was ik onderzoeker bij TNO. Daar deed ik research naar de stand van de volksgezondheid en de organisatie van de gezondheidszorg, met een hoofdaccent op preventie. Dat laatste was ook het thema van mijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In mijn latere jaren als onderzoeker, werkte ik veel internationaal. Onder andere met de ontwikkeling  van ‘gezonde levensverwachting’ als een nieuwe  internationale maat voor volksgezondheid en de evaluatie van de ‘Health for All’ doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Alles bij elkaar schreef ik bijna 200 rapporten en wetenschappelijke artikelen.

Na de eeuwwisseling begon ik als inspecteur voor de volksgezondheid in Noorwegen, om precies te zijn in Trondheim, een mooie stad met een rijke historie en omgeven door prachtige natuur. Gedurende mijn carrière had ik altijd al belangstelling gehad voor alternatieve geneeswijzen en dat ging zich verder ontwikkelen. Na de nodige cursussen en opleidingen, startte ik in 2009 - naast mijn functie als inspecteur volksgezondheid - een privé-praktijk als holistisch arts en hypnotherapeut.  Deze combinatie gaf mij een heel brede kijk op gezondheid en wat je eraan kan doen om die te behouden.

Na mijn pensionering bij de inspectie volksgezondheid in 2014  behield ik mijn privé-praktijk, maar ontplooide daarnaast andere activiteiten. Zo ontpopte ik mij onder andere als schrijver van kinderboeken met een boodschap. Mijn passie is namelijk om ervaringen en inzichten te delen met anderen en zodoende mensen te helpen betere keuzen te maken. Keuzen die gunstig zijn voor hun gezondheid, welzijn en geluk.  Daarbij denk ik veel langs lijnen van preventie. Uiteraard is dat relevant voor alle leeftijdsgroepen, maar wie aan preventie denkt, denkt ook al gauw aan de jeugd en aan hun toekomst. Als het om de jeugd gaat, dan heeft het wel en wee van sensitieve kinderen, ook wel nieuwe-tijds-kinderen genoemd, mijn speciale interesse.

Door boeken te schrijven beoog ik een groter publiek te bereiken dan wat via de behandelingen in mijn praktijk mogelijk is. De problemen die ik als behandelaar zie, zijn namelijk in wezen veelal dezelfde als waar heel veel mensen mee worstelen. Het zijn vaak problemen die (mede) het gevolg zijn van hoe wij onze maatschappij hebben vorm gegeven. Oplossingen, normen en waarden die leiden tot grote druk op individuen, gaan op de lange duur ten koste van gezondheid, welzijn en geluk. Hoe je die druk op jezelf kan verminderen en beter je volle potentieel als mens kan ontwikkelen, zijn thema’s waar ik ook lezingen over geef.