Waarom dit boek?

Uitgeverij Paris Books
ISBN: 978-94-92179-36-4
Prijs: € 17,99 (exclusief verzendkosten)

Mijn passie is mensen helpen betere keuzen te maken, keuzen die leiden tot gezondheid, welzijn en geluk. In de loop van mijn carrière heb ik daarover heel wat kennis en ervaring opgedaan. Maar wat heeft dat met dit boek te maken?

In mijn praktijk zie ik vele volwassen clienten die in hun leven en hun zelfontwikkeling geremd zijn door gebeurtenissen uit hun jeugd. Heel vaak gaat het om 'zich niet goed genoeg voelen' of 'niet durven zichzelf te zijn'. Zou het leven van vele van deze mensen niet anders hebben kunnen verlopen indien ze vroeger hadden geleerd op een andere manier naar die gebeurtenissen te kijken? Zou het mogelijk zijn om de jonge kinderen van nu te helpen meer zichzelf te blijven? Ze in avontuurvorm een aantal spiegels voor te houden waarin ze zichzelf herkennen, zodat ze hun openheid en spontaniteit bewaren en er minder levensgeluk en menselijk talent verloren gaat? En hebben we, om alle problemen in onze wereld van vandaag op te kunnen lossen, niet echt de inzet van iedereen en van alle talenten nodig? Zo ontstond het idee dat een kinderboek daar wellicht een bijdrage aan zou kunnen leveren.